نمایش یک نتیجه

طرح کلی اندیشه مقاومت

55,250 تومان

معرفی کتاب:

طرح کلی اندیشه مقاومت ؛ کتاب طرح کلی اندیشه مقاومت اثر حجت الاسلام علی مهدیان و محصول مباحثات جمعی اعضای خانه طلاب جوان می باشد. این مجموعه خودجوش ماموریت خود را اقامه مکتب امام در حوزه علمیه از طریق گفتمان سازی و جریان سازی قرار داده است لذا به لحاظ معرفتی هم تمرکز اصلی این تشکل روی اندیشه های حضرت امام و مفسر و تفصیل دهنده این مکتب یعنی رهبر انقلاب می باشد. اندیشه پشتیبان انقلاب اسلامی که در کلمات امامین انقلاب، تجلی پیدا کرده است از عمیق ترین ابعاد هویت انقلاب اسلامی است که بدون اتصال به آن قدرت فهم راهبردهای انقلاب و به تبع نصرت این جریان الهی محقق نخواهد شد. این کتاب به تبیین مساله پیشرفت انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته می پردازد. اما این بررسی یک کاوش آماری و بر اساس ارقام و اعداد نیست. کتاب تلاش می کند با توجه به مبانی و منظومه فکری حضرت امام و رهبر انقلاب و با توجه به تراث حکمی و عرفانی که شالوده فکری حضرت امام را شکل می دهد؛ مساله پیشرفت انقلاب اسلامی را تبیین و اثبات کند. بر اساس این تحلیل، اصلی ترین راهبرد مقطع کنونی انقلاب هم، اندیشه مقاومت دانسته شده است مقاومتی که ناظر به حفظ حقیقت انقلاب اسلامی توسط امت معنا پیدا می کند.